Cuộn chì hàn 3%Ag Heesung HSE02-SR38-LFM48-0.5MM

Cuộn thiếc hàn Ishikawa J3 - MKR - 6
Liên hệ

Công ty TNHH Kỹ Thuật Và Công Nghiệp Nhật Minh nhập khẩu và phân phối các loại thiếc hàn, kem hàn, các chất trợ hàn, Flux... - Cuộn thiếc hàn Ishikawa - japan...

GIẢM 25%  Cuộn thiếc hàn Heesung Amit 3% Ag HSE02 - LFM48 - SR 38 - 0.38MM
Liên hệ

THANH LÝ GIẢM 25% CUỘN THIẾC HÀN 3% BẠC HSE02-LFM48-SR38-0.38MM Cuộn thiếc hàn không chì Hàn Quốc là sản phẩm cao cấp được sản xuất trên dây chuyền công...

Cuộn thiếc hàn Heesung Amit 3% Ag HSE02 - LFM48 - SR 38 - 0.5MM
Liên hệ

Cuộn thiếc hàn Heesung Amit 3% Ag HSE02 - LFM48 - SR 38 - 0.5MM Cuộn thiếc hàn không chì Hàn Quốc là sản phẩm cao cấp được sản xuất trên...

Cuộn thiếc hàn Heesung Amit 3% Ag HSE02 - LFM48 - SR 38 - 0.8MM
Liên hệ

Cuộn thiếc hàn Heesung Amit 3% Ag HSE02 - LFM48 - SR 38 - 0.8MM Cuộn thiếc hàn không chì Hàn Quốc là sản phẩm cao cấp được sản xuất trên...

Cuộn thiếc hàn Heesung 3%Ag HSE02-LFM48-SR38-0.6MM
Liên hệ

Cuộn thiếc hàn Heesung Amit HSE02 - LFM48 - SR 38 - 0.6MM Cuộn thiếc hàn không chì Hàn Quốc là sản phẩm cao cấp được sản xuất trên dây chuyền...

Cuộn thiếc hàn heesung - HSE02 - LFM48 - SR38 - 0.6mm
Liên hệ

Công Ty TNHH Kỹ Thuật Và Công Nghiệp Nhật Minh Nhập khẩu và cung cấp các loại thiếc hàn dây (solder wire), thiếc hàn dạng kem (solder pate), thiếc hàn thanh (solder bar),...