Thiếc hàn XiaHai - China

Thiếc hàn AH KOREA - AHF2 - S4 - 1.0MM
Liên hệ

Thông số kỹ thuật cuộn thiếc hàn AHF2 - S4 Tên SP Xuất xứ Thành phần Đường kính sợi Nhiệt độ NC (0C) Quy cách...

Thiếc dây không chì  xiahai - china
Liên hệ

Tên SP : Thiếc hàn Xiaha Xuất xứ : China Thành phần ; Sn-0.7Cu Đường kính sợi : 0.8 mm Nhiệt độ NC ( 0 C) : ~227 Quy...

Thiếc hàn XiaHai - China
Liên hệ

Cuộn thiếc hàn XiaHai - china với quy cách đóng gói và chủng loại như sau - loại có chì 1kg/cuộn 40/60 : đương kính 0.6mm, 0,8mm, 1.0mm, 1.2mm -...

Thiếc hàn XiaHai - China
Liên hệ

Cuộn thiếc hàn XiaHai - china với quy cách đóng gói và chủng loại như sau - loại có chì 1kg/cuộn 40/60 : đương kính 0.6mm, 0,8mm, 1.0mm, 1.2mm -...