Cuộn chì hàn Alpha HF - 850

Cuộn chì hàn Alpha HF-850
Liên hệ

Thông tin cuộn thiếc hàn Alpha HF-850 Tên SP Xuất xứ Thành phần Đường kính sợi Nhiệt độ NC (0C) Quy cách...

Cuộn thiếc hàn alpha không chì
Liên hệ

Thiếc hàn Alpha Đường kính dây hàn: 0.5mm Trong lượng: 0.5Kg Thành phần: 63Sn/37Pb Thiếc hàn là hợp kim có điểm nóng chảy khá thấp, khoảng từ 90...