Thiếc hàn SanHan SN 705

Cuộn chì hàn ( thiếc hàn ) Sanhan SN 705 đường kính 0.38mm, 0.5mm, 0.6mm, 0.8mm, 1.0mm, 1.2mm
Liên hệ

Dây hàn không chì SN 705 Mô tả sản phẩm: Một bộ dây chuyền sản xuất dây chuyền sản xuất dây hàn, với bề ngoài tuyệt vời hơn và chiều dài đường dây chính xác, để đảm...

Cuộn thiếc hàn Sanhan SN705
Liên hệ

Tên SP                        Xuất xứ Thành phần Đường kính sợi Nhiệt độ NC (0C) Quy cách Thiếc hàn SANHAN Taiwan        Sn-0.7Cu   0.5mm,0.6mm, 0.8mm,1.0mm ~227 10 cuộn/hộp Thông số kỹ thuật cuộn thiếc hàn...

thiếc hàn Sanhan - SN 705
Liên hệ

Tên SP Xuất xứ Thành phần Đường kính sợi Nhiệt độ NC (0C) Quy cách Thiếc hàn SANHAN CHINA Sn-0.7Cu 0,38,0.5,0,6 0.8,1.0mm ~227 10 cuộn/hộp Chi tiết vui long liên hệ Công ty TNHH Kỹ Thuật và Công Nghiệp Nhật Minh Tổ 15 khu hòa bình, P. Yên Nghĩa,...

Cuộn thiếc dây không chì Sanhan SN 705  - 1.0MM
Liên hệ

Thiếc hàn SanHan được nhập khẩu trực tiếp bởi Công Ty TNHH Kỹ Thuật Và Công Nghiệp Nhật Minh vớic các loại đường kinh như sau  - Loại SN 705 ( 99,3/0.7CU) + Với đương kính 0.38 mm tỷ lệ SN...

thiếc dây không chì Sanhan SN 705  - 0.6MM
Liên hệ

Thiếc hàn SanHan được nhập khẩu trực tiếp bởi Công Ty TNHH Kỹ Thuật Và Công Nghiệp Nhật Minh vớic các loại đường kinh như sau  - Loại SN 705 ( 99,3/0.7CU) + Với đương kính 0.38 mm tỷ lệ SN...

Thiếc hàn cuộn SanHan SN 705 - 0.8mm
Liên hệ

Thiếc hàn SanHan được nhập khẩu trực tiếp bởi Công Ty TNHH Kỹ Thuật Và Công Nghiệp Nhật Minh vớic các loại đường kinh như sau  - Loại SN 705 ( 99,3/0.7CU) + Với đương kính 0.38 mm tỷ lệ SN...

Thiếc hàn SanHan SN 705
Liên hệ

Thiếc hàn SanHan được nhập khẩu trực tiếp bởi Công Ty TNHH Kỹ Thuật Và Công Nghiệp Nhật Minh vớic các loại đường kinh như sau  - Loại SN 705 ( 99,3/0.7CU) + Với đương kính 0.38 mm tỷ lệ SN...