Thiếc hàn SanHan SN 705

Cuộn chì hàn ( thiếc hàn ) Sanhan SN 705 đường kính 0.38mm, 0.5mm, 0.6mm, 0.8mm, 1.0mm, 1.2mm
Liên hệ

Dây hàn không chì SN 705 Mô tả sản phẩm: ...

Cuộn thiếc hàn Sanhan SN705
Liên hệ

Tên SP Xuất xứ Thành phần...

thiếc hàn Sanhan - SN 705
Liên hệ

Tên SP Xuất xứ Thành phần Đường kính sợi Nhiệt độ NC ( 0 C) Quy cách Thiếc hàn SANHAN CHINA ...

Cuộn thiếc dây không chì Sanhan SN 705  - 1.0MM
Liên hệ

Thiếc hàn SanHan được nhập khẩu trực tiếp bởi Công Ty TNHH Kỹ Thuật Và Công Nghiệp Nhật Minh vớic các loại đường kinh như sau - Loại SN 705 ( 99,3/0.7CU)...

thiếc dây không chì Sanhan SN 705  - 0.6MM
Liên hệ

Thiếc hàn SanHan được nhập khẩu trực tiếp bởi Công Ty TNHH Kỹ Thuật Và Công Nghiệp Nhật Minh vớic các loại đường kinh như sau - Loại SN 705 ( 99,3/0.7CU)...

Thiếc hàn cuộn SanHan SN 705 - 0.8mm
Liên hệ

Thiếc hàn SanHan được nhập khẩu trực tiếp bởi Công Ty TNHH Kỹ Thuật Và Công Nghiệp Nhật Minh vớic các loại đường kinh như sau - Loại SN 705 ( 99,3/0.7CU)...

Thiếc hàn SanHan SN 705
Liên hệ

Thiếc hàn SanHan được nhập khẩu trực tiếp bởi Công Ty TNHH Kỹ Thuật Và Công Nghiệp Nhật Minh vớic các loại đường kinh như sau - Loại SN 705 ( 99,3/0.7CU)...