Thiếc dây Qualitek - usa

Cuộn thiếc hàn Qualitek NC 600 - SC07 0.6mm, 0.8mm, 1.0mm, 1.2mm, 1.4mm
Liên hệ

Công Ty TNHH Kỹ Thuật Và Công Nghiệp Nhật Minh Nhập khẩu và cung cấp các loại thiếc hàn dây (solder wire), thiếc hàn dạng kem (solder pate),  thiếc hàn thanh (solder bar), Mũi hàn...

thiếc hàn Qualitek - singapore
Liên hệ

Công Ty TNHH Kỹ Thuật Và Công Nghiệp Nhật Minh Nhập khẩu và cung cấp các loại thiếc hàn dây (solder wire), thiếc hàn dạng kem (solder pate),  thiếc hàn thanh (solder bar), Mũi hàn...

Thiếc hàn  không chì Qualitek - SC07/NC 600
Liên hệ

Công Ty TNHH Kỹ Thuật Và Công Nghiệp Nhật Minh Nhập khẩu và cung cấp các loại thiếc hàn dây (solder wire), thiếc hàn dạng kem (solder pate),  thiếc hàn thanh (solder bar), chất trợ...

Cuộn thiếc hàn Qualitek - usa
Liên hệ

Tên SP Xuất xứ Thành phần Đường kính sợi Nhiệt độ NC (0C) Quy cách Cuộn thiếc hàn  Qualitek USA Sn-0.7Cu 0.6mm,1.0mm ~227 10 cuộn/hộp Chi tiết vui long liên hệ Công ty TNHH Kỹ Thuật và Công Nghiệp Nhật Minh Tổ 15 khu hòa bình, P. Yên Nghĩa,...

Thiếc Hàn Qualitek - USA
Liên hệ

Cuộn thiếc hàn Qualitek với quy cách đóng gói và chủng loại như sau  Loại không chì 1kg/cuộn SN99.3/0.7Cu : đương kính 0.6mm, 0,8mm, 1.0mm, 1.2mm  Công ty TNHH Kỹ Thuật và Công Nghiệp Nhật Minh là công ty chuyên sản xuất...