Thiếc dây Qualitek - usa

Cuộn thiếc hàn Qualitek NC 600 - SC07 0.6mm, 0.8mm, 1.0mm, 1.2mm, 1.4mm
Liên hệ

Công Ty TNHH Kỹ Thuật Và Công Nghiệp Nhật Minh Nhập khẩu và cung cấp các loại thiếc hàn dây (solder wire), thiếc hàn dạng kem (solder pate), thiếc hàn thanh (solder...

thiếc hàn Qualitek - singapore
Liên hệ

Công Ty TNHH Kỹ Thuật Và Công Nghiệp Nhật Minh Nhập khẩu và cung cấp các loại thiếc hàn dây (solder wire), thiếc hàn dạng kem (solder pate), thiếc hàn thanh (solder bar),...

Thiếc hàn  không chì Qualitek - SC07/NC 600
Liên hệ

Công Ty TNHH Kỹ Thuật Và Công Nghiệp Nhật Minh Nhập khẩu và cung cấp các loại thiếc hàn dây (solder wire), thiếc hàn dạng kem (solder pate), thiếc hàn thanh (solder...

Cuộn thiếc hàn Qualitek - usa
Liên hệ

Tên SP Xuất xứ Thành phần Đường kính sợi Nhiệt độ NC ( 0 C) Quy cách Cuộn thiếc hàn ...

Thiếc Hàn Qualitek - USA
Liên hệ

Cuộn thiếc hàn Qualitek với quy cách đóng gói và chủng loại như sau Loại không chì 1kg/cuộn SN99.3/0.7Cu : đương kính 0.6mm, 0,8mm, 1.0mm, 1.2mm Công ty TNHH Kỹ...