làm thế nào để phân biệt thiếc hàn không chì và thiếc hàn có chì