Thiếc Hàn Nihon Superior - Japan

Thanh chì Superior Nihon SN 100C
Liên hệ

Mô tả sản phẩm ...

Thiếc thanh không chì Superior  Nihon SN 100C - Japan
Liên hệ

Tên SP Xuất xứ Thành phần Đường kính Nhiệt độ NC ( 0 C) Quy cách Thanh Thiếc hàn ...

Thiếc dây Nihon superior - Japan
Liên hệ

1. Thông số kỹ thuật: - Thiếc dây SN nguyên chất (99.3 Sn) không có chì (Pb)...

Super Nihon SN 100C
Liên hệ

1. Thông số kỹ thuật: - Thiếc thanh SN 100C ...

Thiếc thanh không chì Superior nihon - Japan
Liên hệ

Tên SP Xuất xứ Thành phần Đường kính Nhiệt độ NC ( 0 C) Quy cách Thiếc hàn thanh Nihon Superior ...