Thiếc hàn không chì ECO Solder – Halogen Free 0,3mm, 0.4mm

NƯỚC TẨY RỬA  BO MẠCH ĐIỆN TỬ 
Liên hệ

NƯỚC TẨY RỬA BO MẠCH ĐIỆN TỬ TÁC DUNG Tác dụng làm sạch: Làm sạch nhựa thông bắn ra trong quá trình hàn, tẩy sạch bụi bẩn, làm sáng bo mạch,...

Thiếc dây không chì ECO 3% Ag – F3 M705 Halogen Free
Liên hệ

Thiếc dây không chì ECO Solder H alogen Free - F3 M705 - 0.4MM Thiếc dây không chì ECO Solder –...