Cuộn chì hàn Seoul alloy metal đường kính 1.0 mm

Cuộn chì hàn Seoul Metal đường kính 1.0 mm
Liên hệ

Thông tin cơ bản Seoul Metal LFC7-107 Tiêu chuẩn xanh : RoHS Thành phần: 99.3% Sn và 0.7% Cu Thành phần Flux: 2.2%, 2.5%, 3.0 %,...