Thiếc hàn dạng bi ( tin balls solder)

thiếc dạng bi (tin balls solder)
Liên hệ

Công Ty TNHH Kỹ Thuật và Công Nghiệp Nhật Minh chuyên Nhập Khẩu Và Phân Phối Thiếc hàn (Solder), các phụ kiện smt ( Nozzle, Feeder, SMT Line...) Hiện nay nhằm đáp ứng tốt nhất...