Nồi Nấu Thiếc ( Soldering Pot )

Bể nhúng thiếc QUICK100-6C
Liên hệ

Bể nhúng thiếc QUICK100-6C Tính năng, đặc điểm 1. Cảm biến vòng kín kiểm soát nhiệt độ, không kích hoạt mà không gây ô nhiễm điện áp hoạt động. 2. Thông qua vật liệu chống ăn mòn và...

Bể nhúng thiếc  QUICK100-15S
Liên hệ

Bể nhúng thiếc QUICK100-15S Tính năng, đặc điểm 1. Cảm biến vòng kín kiểm soát nhiệt độ, không kích hoạt mà không gây ô nhiễm điện áp hoạt động. 2. Sử dụng vật liệu hợp kim chống ăn...

Bể nhúng thiếc  QUICK100-4C
Liên hệ

 Bể nhúng thiếc  QUICK100-4C Tính năng, đặc điểm 1. Cảm biến vòng kín kiểm soát nhiệt độ, không kích hoạt mà không gây ô nhiễm điện áp hoạt động. 2. Thông qua vật liệu chống ăn mòn và chịu...