Đầu hut Nozzle - SMT

Thương hiệu: |

Liên hệ

FUJI NXT SMT NOZZLE

 

FUJI NXT SMT NOZZLE

(H12, H08)

Part Number

Description

AA05600

H08 Yellow ø0.45/0.3

AA05700

H08 Blue ø0.7/0.5

AA05800

H08 Pink ø1.0

AA20A00

H08 Green ø1.3

AA06400

H08 Orange ø1.3 Melf

AA20B00

H08 Aqua ø1.8

AA19G00

H08 Orange ø1.8 Melf

AA20C00

H08 Purple ø2.5

AA06504 (R07-025M-070)

H08 Orange ø2.5 Melf

AA0WT00

H08 Purple ø2.5G

AA20D00

H08 Yellow-Green ø3.7

AA18C00

H08 Yellow-Green ø3.7G

AA20E00

H08 Medium purple ø5.0

AA06300

H08 Red ø5.0G

FUJI NXT SMT NOZZLE

H04

AA06W00

H04 Pink ø1.0

AA06X00

H04 Green ø1.3

AA06Y00

H04 Aqua ø1.8

AA22Z14

H04 Orange ø1.8 Melf

AA06Z00

H04 Purple ø2.5

AA07F00

H04 Purple ø2.5G

AA07A00

H04 Yellow-green ø3.7

AA07G00

H04 Yellow-green ø3.7G

AA07B00

H04 Medium purple ø5.0

AA07H00

H04 Red ø5.0G

AA07C00

H04 Medium purple ø7.0

AA07K00

H04 Dark red ø7.0G

AA07D00

H04 Medium purple ø10.0

AA07L00

H04 Navy ø10.0G

AA07E00 (R19-150-155)

H04 Medium purple ø15.0

AA07M00 (R19-150G-155)

H04 White ø15.0G

FUJI NXT SMT NOZZLE

H01

AA0AS00

H01 Pink ø1.0

AA05800

H01 Green ø1.3

AA0MZ00

H01 Orange ø1.3 Melf

AA06900

H01 Aqua ø1.8

AA11R00

H01 Orange ø1.8 Melf

AA07000

H01 Purple ø2.5

AA08400

H01 Purple ø2.5G

AA07100

H01 Yellow-green ø3.7

AA08500

H01 Yellow-green ø3.7G

AA07900

H01 Medium purple ø5.0

AA07200

H01 Red ø5.0G

AA08000

H01 Medium purple ø7.0

AA07300

H01 Dark red ø7.0G

AA08100

H01 Medium purple ø10.0

AA07400

H01 Navy ø10.0G

AA08200

H01 Medium purple ø15.0

AA07500

H01 White ø15.0G

FUJI NXT SMT NOZZLEH08M, H08MQ Nozzles (FUJI NXT SMT NOZZLE AIMEX H08M, H08MQ Nozzles)

Part Number

Description

AA8LS00

H08M Yellow ø0.4

AA8DX00

H08M Blue ø0.7

AA8LT00

H08M Pink ø1.0

AA8DY00

H08M Green ø1.3

AA8MN00

H08M Orang ø1.3 Melf

AA8LW00

H08M Aqua ø1.8

AA8MR00

H08M Orange ø1.8 Melf

AA8LX00

H08M Purple ø2.5

AA8MS00

H08M Orange ø2.5 Melf

AA8ME00

H08M Purple ø2.5G

AA8LY00

H08M Yellow-green ø3.7

AA8MF00

H08M Yellow-green ø3.7G

AA8LZ00

H08M Medium purple ø5.0

AA8MG00

H08M Red ø5.0G

AA8MA00

H08M Medium purple ø7.0

AA8MH00

H08M Dark red ø7.0G

AA8MB00

H08M Medium purple ø10.0

AA8MK00

H08M Navy ø10.0G

AA8MC00

H08M Medium purple ø15.0

AA8ML00

H08M White ø15.0G

AA8MD00

H08M Medium purple ø20.0

AA8MD00

H08M Gray ø20.0G

 

Công Ty TNHH Kỹ Thuật Và Công Nghiệp Nhật Minh 

Tổ 15 Khu Hòa Bình, Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, Hà Nội 

Hotline : 0988.262.254

Gmail : nhatminh.vnvn@gmail.com

wedsite: www.thegioithiechan.com